Serdecznie dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy!

Fundacja Dzieciom”Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, w dniach od 26.11.2015r. – 26.02.2016r. przeprowadziła zbiórkę dla podopiecznej Ady Gazda.
Zbiórka odbyła się zgodnie z decyzją MAC zezwalającej na organizację zbiórki – Decyzja Nr 2015/576/OR na podstawie zezwolenia nr 435/2015/576/OR wydanego dnia 19.11.2015r. w Warszawie przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Zbiórka odbyła się w Restauracji „Rączka Gotuje”, ul. Wyszyńskiego 50, 44-300 Wodzisław Śląski.
Wszystkie środki zebrane podczas zbiórki przeznaczone będą na pomoc i ochronę zdrowia podopiecznej Ady Gazda.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do skarbon stacjonarnych zebrano środki pieniężne w kwocie 124,80 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy ).
Panu Remigiuszowi Rączka składamy serdeczne podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki dla Adusi.