PIERWSZY dyplom dla Adusi – Centrum Charytatywne Koniczynka

PIERWSZY dyplom dla Adusi – Centrum Charytatywne Koniczynka

Zaswiadczenie_FUNDACJIA_DZIECIOM_ZDAZYC_Z_POMOCA_zdrowie_ady

Pracownicy Centrum Charytatywnego „Koniczynka” zajmują się sprawami podopiecznych Fundacji. Przyjmują nowe dzieci pod opiekę Fundacji, uruchamiając dla nich subkonta. Udzielają wszelkich informacji rodzicom i opiekunom podopiecznych. Rocznie dokonują ponad 500.000 refundacji faktur i rachunków za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego i pomocy edukacyjnych.