Serdecznie dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy!
Fundacja Dzieciom”Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, w dniach od 16.11.2015r. – 16.02.2016r. przeprowadziła zbiórkę dla podopiecznej Ady Gazda.
Zbiórka odbyła się zgodnie z decyzją MAC zezwalającej na organizację zbiórki – Decyzja Nr 2015/576/OR na podstawie zezwolenia nr 425/2015/576/OR wydanego dnia 09.11.2015r. w Warszawie przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Zbiórka odbyła się w Hotelu Amadeus, ul. Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śląski.

Wszystkie środki zebrane podczas zbiórki przeznaczone będą na pomoc i ochronę zdrowia podopiecznej Ady Gazda.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do skarbon stacjonarnych zebrano środki pieniężne w kwocie 621,60 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy ).

amad7

Dyrekcji Hotelu Amadeus składamy serdeczne podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki dla Adusi.